Patron Szkoły

Zgodnie z ogłoszoną wcześniej procedurą, poniżej zamieszczamy propozycje patrona  zgłoszone przez wszystkie organa szkoły: Radę Pedagogiczną, Samorząd Uczniowski oraz Radę Rodziców. Wszystkie sylwetki zostały także przedstawione  w szkole.

Propozycje Rady Pedagogicznej: Józef Wybicki i Tadeusz Kościuszko; uzasadnienie >>>

Propozycja Samorządu Uczniowskiego : Maria Skłodowska- Curie ; uzasadnienie >>>

Propozycje Rady Rodziców: Paweł Edmund Strzelecki i Janusz Korczak; uzasadnienie >>>

Prosimy o zapoznanie się ze wszsytkimi uzasadnieniami i dokonanie przemyślanego wyboru. Patronem  naszej szkoły zostanie jedna z wyżej wymienionych postaci, wyłoniona w powszechnych wyborach, które odbędą się w szkole w dniach 15 i 16 listopada 2014r.

Przeczytaj Regulamin głosowania w sprawie wyboru patrona szkoły >>>

Kliknij w obrazek, aby zobaczyć prezentację