"Między Dublinem a Pierwomajką"

Mamy nowy samorząd uczniowski! Więcej na ten temat w aktualnościach.