Wstępne wyniki rekrutacji do klas pierwszych szkoły podstawowej

Zapraszamy do zpoznania się z ofertą zajęć pozalekcyjnych na rok szkolny 2017/18. Szczegóły w zakładce Rodzice/Stowarzyszenie.