Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2017/18

Polskie Stowarzyszenie Edukacyjne działające przy naszej szkole zaprasza na zajęcia pozalekcyjne. W tym roku kontynuujemy zajęcia taneczne w ramach Szkolnego klubu tańca sportowego- lekcje poprowadzi pan Krzysztof Baranowski. Podobnie jak i w roku ubiegłym istnieje możliwość zorganizowania grupy dal rodziców. Zapraszamy również na zajęcia muzyczne z gry na ukulele, skrzypcach, keyboardzie. Można również zapisywać się na zajęcia indywidualne z gry na instrumentach (poza wymienionymi- pianino). Jak co roku dla uczniów organizowane są zajęcia świetlicowe oraz lekcje matematyki (w klasach 1-3).

Szczegóły oferty znajdują się w zakładce Rodzice/Stowarzyszenie. Zapraszamy!