Podchody patriotyczne z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

Z okazji przypadającej dziś rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w miniony weekend uczniowie naszej szkoły brali udział w podchodach patriotycznych, upamiętniających okoliczności historyczne wydarzenia sprzed 227 lat. Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie, zaraz po konstytucji amerykańskiej ustawą tego typu. Stanowiła dowód dążenia do radykalnego zreformowania państwa i wyeliminowania wpływów obcych mocarstw. Była przykładem nowoczesnego myślenia o kraju, a nade wszystko troski o jego obywateli. Autorami Konstytucji byli przede wszystkim: król Stanisław August Poniatowski , Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj, któremu przypisuje się ostateczną jej redakcję.

Zdjęcie użytkownika Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Dublinie.