Wybory do samorządu uczniowskiego 6-7.10.2018

Kampania wyborcza dobiegała końca, czas na wybory. Aktywny samorząd uczniowski jest w szkole ważnym elementem wychowania młodzieży. Działalność samorządu uczniowskiego w naszej szkole to praca zespołowa przedstawicieli uczniów nauczycieli i rady rodziców. Ten organ szkoły kształtuje i utrwala odpowiedzialność za otoczenie, rozwija świadomy udział w życiu publicznym, zwiększa rolę samorządności uczniów, motywuje uczniów do twórczej pracy na rzecz społeczności lokalnej. Taka praca przynosi widoczne efekty. Trzeba też dodać, że w naszej szkole SU inicjuje i organizuje liczne akcje i imprezy szkolne. Wiele z nich na stałe wpisało się do kalendarza pracy SPK. Z niecierpliwością czekamy więc na wyniki wyborów!

 Obraz może zawierać: w budynku