Między Dublinem a Pierowmajką po raz czwarty w naszej szkole

W miniony weekend już po raz czwarty zbieraliśmy pieniądze dla naszych przyjaciół z Pierwomajki. Klasy 1-3 przygotowały jak zwykle Bożonarodzeniowe kartki dla Pierwomajki, które zostały rozprowadzone wśród rodziców. Można było również zakupić cegiełkę. W sumie udało się nam zebrać 601 euro czm pobiliśmy rekrod dotychczasowych zbiórek. Kwota ta niebawem trafi do polskich dzieci z Kazachstanu. Serdecznie dziękujemy i jesteśmy pod wrażeniem waszych wielkich serc!

https://attachment.outlook.office.net/owa/anna.kostecka@orpeg.pl/service.svc/s/GetFileAttachment?id=AAMkAGY2NGU1YTdhLTk3ZjQtNDczOC04ZmM0LWY3NjAzNTc5ZWUwZQBGAAAAAACreYu6wKzUQ4R61lLDiKHMBwC3ZcMG7mvlTITpNyEJDIDSAAAAAAEMAAAaYF1cGcfAQoLwO6BEdHrHAAGt4kNGAAABEgAQABwHaQSJndBAsoKdfjSy%2FnU%3D&X-OWA-CANARY=Tcp55VAK9kaYivQjloSGorAtikg1Z9YYNhEslFKa9LhIpZlp04Aa-1gN14oKwCXUXln-pxKHErk.&token=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjA2MDBGOUY2NzQ2MjA3MzdFNzM0MDRFMjg3QzQ1QTgxOENCN0NFQjgiLCJ4NXQiOiJCZ0Q1OW5SaUJ6Zm5OQVRpaDhSYWdZeTN6cmciLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJ2ZXIiOiJFeGNoYW5nZS5DYWxsYmFjay5WMSIsImFwcGN0eHNlbmRlciI6Ik93YURvd25sb2FkQGMwOTZkNTBmLTBmNjEtNGMwZi04ZmIwLTljMWQ0ZDVhMTFiNCIsImFwcGN0eCI6IntcIm1zZXhjaHByb3RcIjpcIm93YVwiLFwicHJpbWFyeXNpZFwiOlwiUy0xLTUtMjEtMzc3Nzg2MDY4Ni0xNzgxMjk4ODAxLTMwNDYwMjI0MjEtODg0ODU2OVwiLFwicHVpZFwiOlwiMTE1MzgzNjI5NjQ2MDY3MjkxN1wiLFwib2lkXCI6XCJiNzAwZTdlYy02ZmE3LTRmZDgtYWQ5Ny01YmE2YzhlMWY3MmZcIixcInNjb3BlXCI6XCJPd2FEb3dubG9hZFwifSIsIm5iZiI6MTU0NTM5MDc2OSwiZXhwIjoxNTQ1MzkxMzY5LCJpc3MiOiIwMDAwMDAwMi0wMDAwLTBmZjEtY2UwMC0wMDAwMDAwMDAwMDBAYzA5NmQ1MGYtMGY2MS00YzBmLThmYjAtOWMxZDRkNWExMWI0IiwiYXVkIjoiMDAwMDAwMDItMDAwMC0wZmYxLWNlMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwL2F0dGFjaG1lbnQub3V0bG9vay5vZmZpY2UubmV0QGMwOTZkNTBmLTBmNjEtNGMwZi04ZmIwLTljMWQ0ZDVhMTFiNCJ9.XYJ7lBOgSGJDzbHrmIdLwtJSVW1mNX7NQMVvNrQR_8zOZK2PT-0Oip5FGVRhdAIlAR0Qh2KBktL1HQWFgHowi2Lxirewwh-Rk1j_ca7nX3gFB1PBN6obpgiuFYOYXCh9U7WVdYjr7rkEr_bxOl_LuTlPpaHW49IDi0fABCo9CH_TJsDfDR6ZXGb6kGkJsHpNWCABwwJn7YfMcn5nUUU5iGapiL9kajfauXibfwUyWNnIO3brlpU9lWgo1sqly7VSvLoDe2mv3E5G7RfYzHuEgwHP2WmeyhSv8-HPxGxpGysCKcAj_mhow2sFeKW8OqpeN4Ue3rHbpETkql55MG3sFA&owa=outlook.office.com&isImagePreview=True