Poszukujemy wolontariuszy przy organizowaniu wystawy First to Fight- wydarzenia finału WOŚP

Drodzy Rodzice! Poszukujemy wolontariuszy do pomocy przy organizacji wystawy 'First to Fight - Polacy podczas II wojny światowej". Idzie o 2-3 osoby z okolic Dublin 24, które pomogłyby w sprawnym załadowaniu wystawy do samochodu w sobotę 12 stycznia ok. godz. 7.30 oraz kilka osób do rozłożenia ekspozycji w szkole w tym samym dniu ok. godz. 8.30-9.30 i zapakowania jej w niedzielę 13 stycznia ok. 14.30 po zakończeniu finału WOŚP w SPK. Osoby, które zechcą nas wspomóc organizacyjnie uprzejmie prosimy o kontakt na dres dublin@orpeg.pl z podaniem numeru telefonu kontaktowego. Wystawa jest własnością Instytutu Pamięci Narodowej i - jak podaje Instytut - przypomina o wysiłku militarnym Polaków na wszystkich frontach drugiej wojny światowej. Państwo polskie przez całą wojnę nieprzerwanie istniało jako podmiot prawa międzynarodowego, członek koalicji antyniemieckiej i prawny reprezentant ludności i terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wyrazem dążeń do niepodległości była odbudowa sił zbrojnych w okupowanym kraju (w konspiracji w ramach Służby Zwycięstwu Polski-Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej) oraz regularnych jednostek armii polskiej we Francji, a następnie w Wielkiej Brytanii a także w ZSRS w latach 1941–1942. Wystawa oddaje hołd żołnierzom sił zbrojnych RP walczących zarówno w kraju, jak i na obczyźnie u boku żołnierzy z Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Australii, Francji, Nowej Zelandii i Południowej Afryki. Pamiętamy zarazem o trudnym losie tych, którym przyszło walczyć poza siłami zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej na froncie wschodnim: w formacjach wojskowych stworzonych przez Związek Sowiecki i w pełni podporządkowanych dowództwu sowieckiemu. Źródło: https://ipn.gov.pl/