Dobro dawane innym, zawsze do nas powraca (akja Samorządu Uczniowskiego)

W dniach od 23 marca do 31marca Samorząd Uczniowski przeprowadził akcję edukacyjną. Głównym jej celem było zwrócenie uwagi na ubogie życie dzieci w Afryce. Pomaganie innym uczy nas wrażliwości, miłości i empatii. Zwrócenie uwagi na problem innych pozwala zastanowić nad wieloma aspektami własnego życia i sposobu, w jaki można pomóc. Akcja była połączona ze zbiórką pieniędzy, przeprowadzoną we współpracy z fundacją Aidlink.

Obraz może zawierać: 2 osoby, tekst