Loteria fantowa – Korczakowskie Dni Dziecka

Rada Rodziców zaprasza do zabawy w loterii fantowej. Atrakcyjne nagrody czekają! Szczegóły na plakcie.