Nabór na stanowisko pomocy nauczyciela w oddz. dziec.

Dyrektor Szkoły Polskiej im.  Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w Dublinie

ogłasza nabór na stanowisko: pomoc nauczyciela w oddziale dziecięcym

Wymiar czasu pracy: 0, 175 etatu (7 godzin) – 0,35 etatu (14 godzin)

Data rozpoczęcia pracy 1.09.2024 r.

Opis stanowiska

Wymagania niezbędne:

  1. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku;
  2. Oświadczenie o niekaralności

Wymagania dodatkowe:

Komunikatywność, życzliwość, cierpliwość, umiejętność pracy z dziećmi, umiejętność dbania o organizację i porządek.

Chętnie widziane doświadczenie w pracy z dziećmi.

Zakres głównych wykonywanych zadań na stanowisku:

Wykonywanie czynności przygotowawczych do zabaw i zajęć, w tym przygotowywanie sali lekcyjnej przed i po zajęciach, pomaganie dzieciom pod kierunkiem nauczyciela podczas zabaw i zadań dydaktycznych, pomaganie w czynnościach typu jedzenie, dbanie o higienę, nadzorowanie dzieci podczas zabawy, porządkowanie zabawek i pomocy dydaktycznych, pomoc nauczycielowi w przygotowywaniu materiałów do zajęć.

Warunki pracy i płacy:

Zatrudnienie na czas określony, na okres trwania zajęć lekcyjnych w Szkole Polskiej w Dublinie.

Wynagrodzenie w PLN, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania i przyznawania świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnianych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz niektórych innych jednostkach organizacyjnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1505).

 

Wszystkie dokumenty w formacie PDF należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 27.06.2023 roku na adres: dublin@orpeg.pl

W temacie wiadomości należy wpisać: Nabór na stanowisko  pomoc nauczyciela w oddziale dziecięcym

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania zostaną powiadomieni drogą mailową o godzinowym terminie rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się 29.06.2024 r.

Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Do pobrania