Szkoła Polska im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w DUBLINIE Szkoła Polska im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w DUBLINIE

Biblioteka

Zaproszenie do biblioteki

Opiekunami biblioteki są nauczyciele: pani Jolanta Babiarska oraz pani Monika Wajda.

W swoich zbiorach biblioteka naszej szkoły posiada lektury szkolne, książki przygodowe, fantastyczne, obyczajowe, popularno-naukowe z różnych dziedzin nauki, bajki dla dzieci które dopiero zaczynają czytać i tych, które już czytają.

W bibliotece też znajduje się sukcesywnie poszerzany dział z książkami dla dorosłych, z którego mogą korzystać Rodzice uczniów.

Biblioteka  zaprasza wszystkich uczniów i rodziców naszej szkoły do korzystania ze zbiorów na miejscu czy też wypożyczania książek do domu.

Wszyscy czytelnicy biblioteki, aby skorzystać ze zbiorów powinni posiadać elektroniczną kartę biblioteczną (wydawaną w bibliotece). W przypadku zgubienia karty istnieje możliwość otrzymania duplikatu w cenie 5 euro (płatne w bibliotece i przekazywane na konto Rady Rodziców, która pośredniczy w zaopatrywaniu szkoły w nowe karty)

Rokrocznie biblioteka prowadzi wraz z nauczycielami konkursy tj. Smaczne-za-czytanie, Czytam i polecam, organizuje akcję bicia rekordu w czytaniu na przerwie czy Narodowe czytanie pod patronatem Pary Prezydenckiej.

Chętnych do włącznia się w wymienione działania czy też inne pracę biblioteki serdecznie zapraszamy do wpółpracy.

Godziny otwarcia  biblioteki : sobota- niedziela 9.00 – 15.30

Zapraszamy!

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Do pobrania