Szkoła Polska im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w DUBLINIE Szkoła Polska im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w DUBLINIE

Dwujęzyczność

Granice mojego języka wyznaczają granice mojego świata ( Ludwik Wittgenstein)

Ta zakładka jest dedykowana zjawisku dwujęzyczności, problemom z tym związanym oraz… korzyściom. Tu znajdziesz linki do ciekawych stron, fragmenty i recenzje książek, porady profesjonalistów i spostrzeżenia innych rodziców. Mamy nadzieję, że znajdziesz tu inspirujące wskazówki i pomoc w wychowaniu swojego dziecka w dwujęzycznym świecie.

Dwujęzyczność to nasza (lepsza) przyszłość

Wyniki najnowszych badań naukowych nad zjawiskiem dwujęzyczności dowodzą nie tylko powszechności tego zjawiska, lecz także pozytywnych skutków w przyszłości.

Zdolności intelektualne

Poziom kompetencji, jakie osiągają dzieci dwujęzyczne w obu językach wywiera znaczący wpływ na ich zdolności intelektualne. ( J.Cumnis.)Istnieje zależność pomiędzy stopniem kompetencji, jaki dziecko osiąga w rozwoju swego pierwszego języka, a stopniem kompetencji, jaki może osiągnąć w rozwoju języka drugiego.

Wysoki poziom rozwoju pierwszego języka w momencie intensywnego kontaktu z językiem drugim umożliwia osiągnięcie podobnej kompetencji w drugim języku. Ograniczona znajomość języka pierwszego ogranicza rozwój drugiego.


Motywacja

Pozytywne skutki dwujęzyczności zależą od pozytywnych warunków rozwoju językowego : od pozytywnego nastawienia dziecka, jego rodziców i społeczności wobec obu języków, od wysokiego prestiżu obu języków, statusu socjoekonomicznego i zaplecza kulturowego.

Uczniowie posiadający pozytywną motywację do nauki drugiego języka i poznania innej kultury osiągają zwykle bardzo dobre wyniki w nauce tego języka.

Rodzice

Najważniejszą rolę w kształtowaniu postaw dzieci wobec drugiego języka odgrywają rodzice. Jeżeli  pochwalają naukę drugiego języka przez swoje dziecko  i jego dwujęzyczność oraz aktywnie wspierają rozwój dziecka, przyczyniają się do tego, że  rozwija  ono pozytywne nastawienie do drugiego języka.

Pozytywne nastawienie do języka przodków, do własnej grupy etnicznej ma pozytywny wpływ na rozwój kompetencji w obu językach .( W.E.Fthenakis).

Aby zapewnić dziecku prawidłowy rozwój, należy używać w kontaktach z nim bogatego słownictwa i złożonych struktur gramatycznych. Rodzice powinni znać na bardzo wysokim poziomie język, w którym zwracają się do swoich dzieci. Jeżeli w kontaktach z nim posługują się językiem, który opanowali w stopniu słabszym, istnieje ryzyko, że nie będą w stanie stanowić dla dziecka odpowiedniego modelu do rozwoju językowego.

O swoich doświadczeniach w dwujęzycznej rodzinie opowiada nauczuciel naszej szkoły pani Magdalena O’Byrne

 Należy więc rozmawiać z dzieckiem w tym języku, który znamy najlepiej.

Polska szkoła

Wskazana jest, aby kontakt z drugim językiem nastąpił w wieku najpóźniej 6-8 lat. Bogaty i regularny kontakt z dwoma językami sprawia ,że dziecko staje się dwujęzyczne.

Dwujęzyczności służy więc także edukacja w polskich szkołach!

Poczytaj więcej:

blog poświecony dwujęzyczności prowadzony przez nauczyciela naszej szkoły – panią Agnieszkę Pędrak.

http://dwujezycznosc.wordpress.com/category/korzysci-z-dwujezycznosci/

http://www.psychologia.pl/bi-sli-pl/parents_pl.html#1

http://www.e-bilingual.net/ksiazki

http://dziecidwujezyczne.blogspot.ie/p/dwuj.html

WARTO PRZECZYTAĆ:

   Poradnik Jak wychować dwujęzyczne dziecko napisany jest z myślą o rodzicach, przyszłych rodzicach, ich krewnych i znajomych. Dostarcza informacji pomocnych w podjęciu decyzji o dwujęzycznym wychowaniu dzieci. Ta książka jest dla ciebie, jeśli jesteś osobą dwujęzyczną i ten fakt pobudza cię do refleksji; wychowujesz dzieci z myślą o tym, aby w przyszłości były dwujęzyczne; jesteś ciekaw, w jaki sposób zieci uczą się równocześnie dwóch lub więcej języków.

Krystyna Wróblewska-Pawlak:Naturalna dwujęzyczność, czyli o dwujęzycznym wychowaniu dzieci.Plik PDF(428KB)

Magdalena Olpińska-Szkiełko:Wychowanie dwujęzyczne w przedszkolu.Plik PDF( 1,14MB)

Moje dziecko, nasza szkoła.Cz.I

Dwujęzyczność u dzieci

Moje dziecko, nasza szkoła.Cz.II

Do pobrania