Szkoła Polska im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w DUBLINIE Szkoła Polska im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w DUBLINIE

Patron Szkoły

W dniu 22 października 2016 r, nasza szkoła oficjalnie dołączyła do grona placówek imienia Janusza Korczaka. Wśród gości obecnych na uroczystości nadania imienia obecni byli mi.in: pan Ryszard Sarkowicz – Ambasador RP w Irlandii, wybitny polski aktor i odtwórca tytułowej roli w filmie „Korczak” -pan Wojciech Pszoniak wraz z żoną Barbarą, pan Piotr Rakowski – I Radca Ambasady RP w Dublinie, koordynator Polskiego Duszpasterstwa w Irlandii ks. Stanisław Hajkowski SChr, pani Katarzyna Kasperkiwicz- Konsul ds. Polonii, prezes POSK pani Krystyna Pycińska- Taylor, pani Ewelina Widera– od lat pracująca na rzecz działającego przy szkole PSE oraz kierownik zaprzyjaźnionego SPKu w Cavan pani Agnieszka Adamska.

Szkole został przekazany wspaniały sztandar z hasłem zaczerpniętym z myśli Janusza Korczaka „Patrzeć Rozumować Kochać”. Fundatorem sztandaru jest Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach. Aktu przekazania dokonał pan dr. Jan Telus- rektor uczelni wraz z dziekanem wydziału w Dublinie panem dr. Jarosławem Płacheckim.
Po przekazaniu sztandaru społeczności szkolnej, nastąpiło uroczyste ślubowanie. Oto jego tekst: My uczniowie Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w Dublinie w obecności rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości- Naszej Ojczyźnie-Patronowi i Tobie Szkoło uroczyście ślubujemy:
-realizować życiem hasło sztandaru: patrzeć, rozumować, kochać. Być wrażliwym na potrzeby otaczającego nas świata, starać się zmieniać go na lepszy oraz darzyć ludzi szacunkiem, pomocą i życzliwością.
– uczyć się i pracować dla dobra naszej ojczyzny-Polski.
– Strzec honoru i dobrego imienia naszej szkoły.

Z okazji tego niezwykłego święta szkoła otrzymała list gratulacyjny Dyrektora ORPEG pani Anny Radeckiej. Spłynęły też życzenia ze szkół korczakowskich w Polsce (niektóre opatrzone pięknymi rysunkami naszego wspólnego patrona).
Uroczystość otwarł taniec zespołu folklorystycznego Koniczyna. Na zakończenie zaś obejrzeliśmy piękny i wzruszający spektakl pt. „Dziecięce bajania czyli Opowieść o Panu doktorze” w reżyserii w reżyserii pani Ilony Malinowskiej, na podstawie scenariusza jej scenariusza przy współpracy z Anną Burmeister i w konsultacji literackiej z Beatą Ostrowicką, autorką książki o Januszu Korczaku. W przedstawieniu wystąpili rodzice i uczniowie klasy 3d.