Szkoła Polska im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w DUBLINIE Szkoła Polska im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w DUBLINIE

Stowarzyszenie

Polskie Stowarzyszenie Edukacyjne działające na rzecz SPL im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w Dublinie powstało na zebraniu założycielskim 7 lipca 2009 r.

Prezes: Joanna Wawrzyńska   e-mail: pse.zerowka@gmail.com

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Revenue i ma osobowość prawną.

Numer w Revenue: 9719074Q

Numer konta, na które można wpłacać dotacje:

  • bank AIB
  • numer konta: 455 800 34
  • sort code: 93-25-15
  • BIC: 455 800
  • IBAN: IE43AIBK93251545580034

Cykliczne projekty Stowarzyszenia:

– nauka dzieci sześcioletnich w klasach “0”
– zajęcia sportowe, taneczne i  umuzykalniające

W celu zapisania dzieci na zajęcia dodatkowe, należy się skontaktować z prezesem PSE (dane powyżej).

ZERÓWKA

1. Klasy “0” są prowadzone przez Stowarzyszenie. Szkoła Polska nie ponosi odpowiedzialności za prowadzone zajęcia. Zapisanie na zajęcia odbywa się na podstawie umowy zawartej ze Stowarzyszeniem, którą stanowi podanie o przyjęcie na zajęcia.

2. Zajęcia w klasie zerowej nie są objęte dotacją państwa polskiego i są pokrywane przez rodziców. Obecna opłata wynosi 300 euro za rok. Istnieje możliwość wniesienia opłaty semestralnie. Opłata za klasę zerową pokrywa koszt zatrudnienia nauczyciela. Nie obejmuje kosztu najmu pomieszczenia ani ubezpieczenia dziecka. Na temat warunków ubezpieczane zob. p. 6.

3. Do klasy 0 mogą zostać przyjęte dzieci, które mają 5 lub 6 lat.

Rodzice dzieci sześcioletnich, które we wrześniu rozpoczną klasę 1 SP w szkole irlandzkiej, o ile chcą by ich dziecko kontynuowało naukę w SPL w klasie pierwszej, powinni aplikować o miejsce w klasie 1 w terminie rekrutacji, rozpoczynającej się co roku 1 kwietnia na zasadach ogólnie obowiązujących. Więcej informacji na temat procesu rekrutacyjnego znajduje się w zakładce “REKRUTACJA”.

Prosimy uwzględnić fakt, że szkoła nie może automatycznie gwarantować miejsca w klasie pierwszej absolwentom klasy zerowej.

4. Dokumentacja potrzebna do rekrutacji do klas 0:

podanie – pobierz>>>

5. Jak zapisać dziecko do zerówki?

a) od dnia 1 maja bieżącego roku wyślij skany podania na adres poczty elektronicznej: pse.zerowka@gmail.com

b) we wrześniu przedstaw wychowawcy klasy zerowej akt urodzenia dziecka do wglądu, celem potwierdzenia danych zawartych w podaniu.

Podręcznik dla klasy 0

ELEMENTARZ SZEŚCIOLATKA (wszystkie części)  kliknij, aby pobrać informacje o podręczniku

6. Dzieci zapisane do zerówki są objęte ubezpieczeniem szkoły pokrywanym przez Radę Rodziców SPL w Dublinie. Ubezpieczenie obejmuje wyłącznie pobyt dziecka na terenie placówki.