Szkoła Polska im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w DUBLINIE Szkoła Polska im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w DUBLINIE

Stowarzyszenie

Polskie Stowarzyszenie Edukacyjne działające na rzecz SPL im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w Dublinie powstało na zebraniu założycielskim 7 lipca 2009 r.

Prezes: Joanna Wawrzyńska   e-mail: pse.zerowka@gmail.com

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Revenue i ma osobowość prawną.

Numer w Revenue: 9719074Q

Cykliczne projekty Stowarzyszenia:

– nauka dzieci pięcioletnich w klasach „0”
– zajęcia sportowe, taneczne i  umuzykalniające

W celu zapisania dzieci na zajęcia dodatkowe, należy się skontaktować z prezesem PSE (dane powyżej).

ZERÓWKA

1. Klasy „0” są prowadzone przez Stowarzyszenie. Szkoła Polska nie ponosi odpowiedzialności za prowadzone zajęcia. Zapisanie na zajęcia odbywa się na podstawie umowy zawartej ze Stowarzyszeniem, którą stanowi podanie o przyjęcie na zajęcia.

2. Zajęcia w klasie zerowej nie są objęte dotacją państwa polskiego i są pokrywane przez rodziców. Obecna opłata wynosi 300 euro za rok. Istnieje możliwość wniesienia opłaty semestralnie. Opłata za klasę zerową pokrywa koszt zatrudnienia nauczyciela. Nie obejmuje kosztu najmu pomieszczenia ani ubezpieczenia dziecka. Na temat warunków ubezpieczane zob. p. 6.

3. Do klasy 0 mogą zostać przyjęte dzieci, które mają 5 lat

Rodzice dzieci pięcioletnich, które we wrześniu będą rozpoczną klasę junior/senior infants w szkole irlandzkiej, o ile chcą by ich dziecko kontynuowało naukę w SPL w bezpłatnym oddziale dziecięcym, powinni aplikować o miejsce w oddziale w terminie rekrutacji, rozpoczynającej się co roku 1 kwietnia na zasadach ogólnie obowiązujących. Więcej informacji na temat procesu rekrutacyjnego znajduje się w zakładce „REKRUTACJA”.

Prosimy uwzględnić fakt, że szkoła nie może automatycznie gwarantować miejsca w oddziale dziecięcym absolwentom klasy zerowej.

4. Dokumentacja potrzebna do rekrutacji do klas 0:

podanie – pobierz>>>

5. Jak zapisać dziecko do zerówki?

a) od dnia 1 maja roku, w którym chcą Państwo zapisać dziecko do zerówki, należy wysłać skan podania na adres poczty elektronicznej: pse.zerowka@gmail.com

b) we wrześniu należy pzrdstawić wychowawcy klasy zerowej akt urodzenia dziecka do wglądu, celem potwierdzenia danych zawartych w podaniu.

Podręcznik dla klasy „0”

tytuł bedzie podany we wrześniu kliknij, aby pobrać informacje o podręczniku

6. Dzieci zapisane do zerówki są objęte ubezpieczeniem szkoły pokrywanym przez Radę Rodziców SPL w Dublinie. Ubezpieczenie obejmuje wyłącznie pobyt dziecka na terenie placówki.