Szkoła Polska im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w DUBLINIE Szkoła Polska im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w DUBLINIE

Bieżące informacje

Legitymacja ucznia

Od roku 2022/2023 będą obowiązywać nowe zasady wyrabiania legitymacji. Wszystkie dotychczasowe legitymacje papierowe zostaną wymienione na plastikowe. Również nowe dokumenty będą mieć formę plastikową.

Informacje szczegółowe będą podane uczniom niebawem.

 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 zostają wznowione zajęcia pozalekcyjne. Organizatorem zajeć jest Rada Rodziców.

 

Propozycja zajęć dodatkowych oferowanych znajduje się w zakładce Rodzice/Stowarzyszenie

Zamiar udziału w zajęciach dodatkowych zgłasza się u prowadzącego.

W przypadku liczby chętnych przekraczającej liczbę miejsc pod uwagę brana jest kolejność zgłoszeń.

 Zajęcia dodatkowe płatne:

zajęcia taneczne dla dzieci i dorosłych (szczegóły w zakładce Rodzice/Stowarzyszenie)

zajęcia z jujitsu (szczegóły w zakładce Rodzice/Stowarzyszenie)

Do dyspozycji uczniów pozostaje również płatna świetlica.

Klasa zerowa

W soboty i niedziele w budynku szkolnum prowadzone są zajecia dla klasy zerowej.

Klasa „ 0” jest klasą odpłatną (300 euro/ rok), funkcjonującą poza ramami SPL, organizowaną, prowadzoną i nadzorowaną przez Polskie Stowarzyszenie Edukacyjne działające na rzecz  SPL. Przedstawiciel PSE pobiera wpłaty przy zapisach . Do klasy „ 0” przyjmowane są dzieci  5 letnie.

SZKOŁA NIE GWARANTUJE UCZNIOM ZERÓWKI MIEJSCA W KLASIE PIERWSZEJ SP.

Istnieje również możliwość zorganizowania w szkole zajęć z religii, o ile będą chętni uczniowie.

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, oraz klasy „0” i opieka nad dziećmi w świetlicy są prowadzone, organizowane i nadzorowane przez  Radę Rodziców/ Polskie Stowarzyszenie Edukacyjne działające przy naszej szkole.

W sprawie zapisów i warunków prosimy zgłaszać się do prowadzących.

W szkole działają drużyna harcerska i zuchowa (nieodpłatnie).

Dwujęzyczność

W menu głównym powstała nowa zakładka dedykowana zjawisku dwujęzyczności, wszystkim jej zaletom i wiążącym się z nią problemom. Zachęcamy do lektury. Jeżeli chcesz się podzielić własnymi doświadczeniami, napisz do nas; opublikujemy Twój artykuł.

1.Moje dziecko, nasza szkoła. Cz.I >>>

2.Dwujęzyczność u dzieci >>>

3.Moje dziecko, nasza szkoła. Cz.II >>>

Czytamy dzieciom

W naszej szkole od lat realizowany jest program czytania dzieciom książek przez rodziców w ramach akcji Cała Polonia Czyta Dzieciom. Akcja cieszy się bardzo dużą popularnością. O tym, jak ważne jest czytanie dzieciom i  ile frajdy może przynieść, piszą  sami rodzice. Napisz i ty!

Cała Polonia czyta dzieciom – zapraszamy do udziału w  akcji

Ideą akcji jest czytanie wspólnie z rodzicami. Nie musimy Państwa przekonywać, jak ważne jest to tu , za granicą. Dlatego też czekamy na Państwa zgłoszenia do udziału w akcji. Poszukujemy kilku wolontariuszy , którzy będą na zmianę czytać naszym najmłodszym dzieciom polskie książki w szkole.

Wiemy, że wielu rodziców czeka na swoje dzieci na parkingu. Dzięki akcji ten czas można spędzić pożytecznie.

Rodziców chętnych do wzięcia udziału w akcji Cała Polska czyta dzieciom prosimy o kontakt z opiekunem świetlicy  szkolnej – panią Agnieszką Cesarz lub z opiekunem biblioteki szkolnej, panią Jolantą Babiarską jolanta.babiarska@gmail.com

Przydatny link http://www.calapolskaczytadzieciom.pl

Prezydium Rady Rodziców  udostępnione jest w zakładce Rada Rodziców

Kontakt: spkradarodzicow@gmail.com

Regulamin Rady Rodziców kliknij tu

Co to jest fobia szkolna? kliknij tutaj

System oceniania

Prosimy o uważne zapoznanie się z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (dostępnym w zakładce O szkole)

Jeśli chcesz skorzystać z kalkulatora, który pomoże w przyszłości przewidzieć ocenę na semestr i koniec roku szkolnego  kliknij tutaj

Treści i zakres nauczania

Liczba przedmiotów i zakres treści nauczania wynikają z dokumentu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1652, z 2020 r. poz. 1388 oraz z 2021 r. poz. 1661).

w sprawie kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. W załączniku nr 1 do tego Rozporządzenia określono także Ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych.

Rekrutacja

Informacje o zasadach zapisu dziecka do szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego znajdują się w zakładce „Rekrutacja”.

Procedura składania skarg i wniosków

Regulamin przyjmowania skarg i wniosków >>>

Zał.nr 1 do Regulaminu przyjmowania skarg i wniosków ( pdf) >>>

Wzór skargi/ wniosku ( doc) >>>

 Skargi i wnioski dotyczące zajęć dodatkowych powinny być składane u prezesa organu prowadzącego (Polskie Stowarzyszenie Edukacyjne) :pse.edu@gmail.com ( prezes: Joanna Wawrzyńska).