Szkoła Polska im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w DUBLINIE Szkoła Polska im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w DUBLINIE

Formularz COVID-19

    Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i wg mej wiedzy nie miało kontaktu z nikim wykazującym symptomy COVID-19.