Szkoła Polska im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w DUBLINIE Szkoła Polska im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w DUBLINIE

Rada rodziców

Regulamin Rady Rodziców

Skład  Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/21

wybory odbędą się na przełomie września/ października

 Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca: Renata Pazur

Skarbnik: Magdalena Miroś

Uprzejmie prosimy, aby wszystkie wpłaty dokonywane na rzecz RR były dobrze opisane ( imię i nazwisko, klasa – np. 2b SP).

Nazwa konta:             Polish Parents Association
Bank:                           AIB Bank
Bank Code:                 93-32-36
Account Number:     47864044
IBAN:                           IE13AIBK93323647864044